x

prækvalificeret til Arwos landsbyen

Sammen med Kjæhr & Trillingsgaard A/S, OBH Gruppen og Jesper Thyge Brøgger, arkitektur & Design er vi blevet prækvalificeret til opgaven om opførelsen af fase 3 af Arwos Landsby.
Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af 7 bygninger fordelt på ca. 2 100 m² opvarmet administrationsbygninger, værksted og genbrugsbutik, ca. 400 m² frostfri garage og ca. 600 m² uopvarmet garage og lager. projektet indeholder genbrugsbutik, administration og fælleshus samt diverse værksteder og lignende for Team Vand.

godt nytår til 2012

Vi siger tak for i år til alle vores gode samarbejdspartnere og velkommen til nye samarbejder og spændende opgaver i det nye år 2012.
Simpatico Trappen et af årets mange skitser der strækker og snor sig op af en gavl i Latinerkvarteret.

2. præmie i nyt psykiatrihus i Slagelse

Psykiatriens Hus i Region Sjælland skal have mennesker i centrum  De bedste idéer til det største psykiatribyggeri i Danmark i flere generationer blev i dag præmieret i Regionshuset i Sorø.
Det har været en utrolig spændende opgave at bedømme de mange gode idéer og forslag til dette milliardbyggeri for vores psykisk syge medborgere. Med denne idékonkurrence har vi fået flest muligt nye tanker i spil inden den endelige projektkonkurrence udskrives, udtaler Regionsrådets formand Kristian Ebbensgaard, der også er formand for dommerkomitéen – og tilføjer:
Når vi har bedømt de mange forskellige bud på løsninger på et moderne psykiatrisk sygehus med flere funktioner, har vi lagt mindst lige så stort tryk på ”hus” som på ”psykiatrisk” - for mange af patienterne skal jo ”bo” der i længere tid.
Et forhåndstilsagn på 1,05 milliarder kroner til psykiatribyggeriet er allerede givet fra Kvalitetsfonden. Projektet bygger på Region Sjællands psykiatriplan fra 2008, hvor Regionsrådet har besluttet at samle de almen psykiatriske sengepladser, retspsykiatrien og Sikringen i Slagelse i nær tilknytning til det somatiske sygehus.
Med etablering af 190 sengepladser i Slagelse samles regionens almen- og retspsykiatriske senge samt Sikringen:
• 110 almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske sengepladser
• 50 retspsykiatriske sengeplader
• 30 pladser til Sikringen
• Cirka 45.000 etagekvadratmeter
• Cirka 165.000 kvadratmeter grundareal
Dommerkomiteen skriver blandt andet at, projektet skal roses for sit mod og vilje til at skabe en ramme, der i højere grad signalerer boligområde end institution. Både fordi det skaber maksimal indpasning i forhold til områdets øvrige boligbebyggelser, men også fordi det er et klart udsagn om at "normalisere" den psykiatriske behandling.
Som det mest radikale bud på et anderledes tænkt sygehus har forslaget dog været genstand for mangfoldige diskussioner i dommerkomiteen. Forslaget vil, i sin viste form, rent funktionsmæssigt være vanskeligt at realisere og projektet præmieres med en 2.præmie, først og fremmest for et spændende idéoplæg.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitekt m.a.a. Kristian Langkilde Larsen.
dommerbetænkning
regionens pressemeddelse

5 november brabrand hallen

VESTHARDT ARKITEKTER har sammen med Sophus Søbye Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S vundet konkurrencen om Renovering af Brabrandhallen. Konkurrencen var udskrevet af Arhus Kommune, Sport & Fritid.
Opgaven omfatter projektering og udbud af anlægs- og byggeopgaver
i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Brabrand Hallen inklusive energimæssige forbedringer og modernisering af adgangsforholdene.

30 november villa buur under opførelse

Fundamentet er støbt.
70 huset fornyes med en ny værelsesfløj, med fællesrum for de 3 børn.
Projektet er et eksempel på at der i mange parcelhus udstykninger er et udvidelsespotentiale med de nye rammer for bebyggelsesprocenter.
Det har været en stor fordel for familien Buur at bygge til frem for at sælge og købe et større hus.
Lovgivning og regler om tilbygning.
Bebyggelsesprocenten er den andel som husets samlede etageareal udgør af grundens areal. Med det nye bygningsreglement BR08 er bebyggelsesprocenten sat op: Bebyggelsesprocenten for parcelhuse hæves fra 25 til 30 procent.
Bor du f.eks. i et parcelhus på 200 m2 på en grund på 800 m2 var grunden efter de gamle regler fuldt bebygget, men efter det nye reglement må du nu bygge yderligere 40 m2. Energikrav.
En tilbygning skal opfylde samme høje krav til energiforbrug og isolering som nybyggeri. Der er tre forskellige måder at opfylde kravene på Energirammeberegning – her indgår tilbygningens samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation og brugsvand. Jo bedre bygningen er isoleret, jo bedre vil den kunne opfylde kravene, men på plussiden tæller solens bidrag i form af tilført varme gennem vinduerne med.
Det skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse overfor kommunen dokumenteres, at tilbygningen overholderne energikravene.
Vesthardt Arkitekter har udarbejdet myndighedsprojekt og indhentet byggetilladelse, med Ingeniørfirmaet Arne Elkjær a/s som underrådgiver med ansvar for ingeniørarbejderne energi etc. Byggeriet udføres af HC Byg, Risskov.

1. oktober arkitekturens dag

Arkitekturudstilling og byvandring i Århus på Arkitekturens Dag d. 1. Oktober.
Den første dag i oktober måned står i arkitekturens tegn i hele landet, og det vil kunne ses i byrummet i Århus, hvor 17 arkitektfirmaer udstiller deres bud på fremtidige arkitekturprojekter i 9 forskellige butiksvinduer i Århus. Den århusianske lokalafdeling i Akademisk Arkitektforening [AA] inviterer i den forbindelse alle interesserede på byvandring rundt til de udstillede projekter.
Flere af arkitekterne bag projekterne vil gå med på byvandringen og fortælle om baggrund, tanker og visioner. Byvandringen varer fra klokken 17 til 19, og vil du med, skal du blot møde op ved Diesel butikken i Guldsmedegade 22, Århus C. Vi udstiller hos Boghandler Kristian F. Møller, Store Torv.
Fire en halv time med tog fra ende til anden. Med Egne /Et Øjeblik lader, i en udstilling som dækker hele landet, arkitekterne selv fortælle om deres projekter og meningen med deres arkitektur. Formålet med dagens er at sætte fokus på arkitektur som en vigtig del af samfundet, at medvirke til at højne den arkitektoniske kvalitet og anspore til debat om menneskets fysiske rammer.
Blandt kollegaerne er bla.
SAHL Arkitekter, Preben Skaarup, C.F. Møller, Aarhus Arkitekterne, Cubo,, SHL, Lumo, KPF Arkitekter, Arkitema, GPP Arkitekter, Friis og Moltke, Kragderidder, Odin Monje Lapholm, Gustin Arkitekter og Pluskontoret.
se udstillingsplanche her
tidspunkter på og kort over byvandring
www.arkitekturensdag.dk

7 september byggeriets evaluerings center

Vesthardt Arkitekter er selvfølgelig med i de Nye karakterbøger til rådgivere uddelt fra Byggeriets Evaluerings Center.
Siden 2004 har regler om nøgletal været regler for entreprenører og håndværksmestre. I maj 2008 blev rådgivende ingeniører og arkitekter så også omfattet af reglerne.
Flere og flere bygherrer bruger i stigende grad det nye nøgletals-system til at udvælge virksomheder til deres byggeopgaver, og for de statslige og almene bygherrer bliver det pr. 01.10.09 et direkte krav. Nøgletallene er et effektivt værktøj for bygherren til at udvælge rådgivere, som leverer en kvalificeret rådgivning.
Nøgletallene viser, hvor godt et arkitektfirma klarer sig i kategorier som f.eks. overholdelse af tidsfrister, mangelfri aflevering, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. En rådgiver opnår disse nøgletal ved at indmelde udvalgte projekter på forkant, og herefter lade bygherren evaluere forløbet.
link til byggeriets evaluerings center www.byggeevaluering.dk/
VESTHARDT ARKITEKTERS 1. karakterbog

4 september møllevang sogn

VESTHARDT ARKITEKTER udarbejder helhedsplan for fremtidig indretning af det samlede anlæg som oprindeligt er tegnet af C. F. Møller.
Præsteboligen transformeres til administration for Sognets medarbejdere. Præsteboligens haveanlæg skal i fremtiden fremstå som en indre park og være en afslutning af det samlede anlæg hvori bla. Handelshøjskolen, 4. Maj Kollegiet, Musikkonservatoriet og Møllevangsskolen indgår.

14 august Brabrand Hallen

VESTHARDT ARKITEKTER er sammen med Sophus Søbye Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S blevet prækvallificeret af Arhus Kommune, Sport & Fritid til konkurrencen om Renovering af Brabrandhallen.
Opgaven omfatter projektering og udbud af anlægs- og byggeopgaver
i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Brabrand Hallen inklu
sive energimæssige forbedringer og modernisering af adgangsforholdene
Blande de øvrige teams er:
Poulsen & Partnere A/S og TRI-CONSULT A/S
Cubo Arkitekter A/S og Bascon A/S
Friis & Moltke A/S og Grontmij/Carl Bro A/S
Moe & Br0dsgaard A/S og KPF Arkitekter AS.

7 juli Licitation - Fagudbud

Sundhedscenteret i Hinnerup har netop været udbudt i licitation i fagudbud.
Byggeomkostningerne ligger indenfor den budgetterede ramme
Byggestart primo august 2009 med indflytning sommer 2010.
Tak til bygherren Hinneruplægerne aps samt gode samarbejdspartnere ingeniørfirmaet Tri-Consult samt Favrskov Kommune.
Vesthartdt Arkitekter er totalrådgivere på opgaven – fra den første skitse til det sidste søm er monteret.
Vi ser frem til et godt samarbejde med håndværkerne og byggeledelsen som forestås af Tri-Consult.
Hele processen bliver evalueret af Byggeriets Evalueringscenter.

17 marts godsbanen

VESTHARDT ARKITEKTER er sammen med Einar Kornerup, Erik Møller Arkitekter, Kontur Arkitekter, Birk Nielsen og Bascon, prækvallificeret til konkurrencen om godsbanearealerne i Århus.
Den tidligere godsbanegård indrettes til kulturcenter, og det omkringliggende område udvikles til et nyt bykvarter med boliger og erhverv.
Blande de øvrige teams er:

Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S
Byplanlægger: Schønherr Landskab og Sleth Arkitekter
Ingeniør: Midtconsult A/S

Totalentreprenør: A. Enggaard A/S
Arkitekt: Cebra a/s og Tegnestuen Ganshorn
Byplanlægger: Adept, Arkitektfirmaet H. Thule Hansen
Ingeniør: Tri-Consult A/S, Jordan Akustik A/S og Buro Happold

Totalentreprenør: Hans Ulrik Jensen A/S
Arkitekt: 3xN og Exners Tegnestue
Byplanlægger: Nord Arkitekter Aps.
Ingeniør: Sørens Jensen A/S

Totalentreprenør: Hoffmann
Arkitekt: Arkitema og Poulsen & Partnere
Byplanlægger: Metopos
Ingeniør: Rambøll

www.godsbanen.dk
www.realdania.dk/Presse/Pressemeddelelser/
Pressemeddelelser/Godsbanen_Aarhus160309.aspx

28 januar sundhedscenter

Det nye lægehus i Hinnerup skal være et hus, som er rart at være i både for patienter og som arbejdsplads.
Vi har bestræbt os på at løse funktionerne og give form til en fremtidig ramme så der opnås gode arbejdspladsforhold og samtidig give en god og tryg oplevelse når man kommer i huset som patient. Huset skal have en let og uformel atmosfære, der både udtrykker menneskelighed og en professionel behandling - paradis og rumraket i et -
Bygningsanlæg og landskab
Det nye lægehus er placeret i en forstadssituation med dennes særlige blanding af landskab og bebyggelse. Det forpligter bygningsanlægget til på en gang at tilpasse sig kulturlandskabet og samtidig markere sig i det.
Grunden består af et let skrånende topplateau mod nord og en smule stejlere terræn ned mod et lavere plateau med villabebyggelse.
Terrænet giver en enestående udsigt over landskab, marker, skov og bebyggelse.
Udsigten er det primære i bygningsanlægget. Ved at placere konsultations rummene og venteværelset mod udsigten placeres det nye lægehus som et point de vue på toppen af Sletten.
Bygningen vil mod sydvest løfte sig lidt ud af terrænet for på denne måde, let svævende, at markere sin tilstedeværelse i kvarteret.

teeontee

TEE ON TEE™ er navnet på en dansk patenteret nyhed, som hjælper golfspillere til at kunne tee op i den korrekte højde på alle underlag.
Visionen bag det nye produkt, TEE ON TEE™, har været et opgør med de gener, alle golfspillere kender til, når tee’en skal placeres.
PGA pro Asbjørn Ellegaard har gennem mange års spil og undervisning af spillere på alle niveauer konstateret, at spillerne typisk har problemer med at tee op i den korrekte højde som afsæt til et godt drive. Det kan skyldes hårdt underlag, eksempelvis kunstgræs, hvor det er umuligt at presse en tee ned i den korrekte højde. Eller at underlaget er for blødt og tee’en vælter eller står skævt.
TEE ON TEE™ ideen er opstået som en logisk løsning på problemet. Med hånden eller foden presser man let TEE ON TEE™ ned i underlaget, hvorefter man placerer sin tee i den ønskede højde - og på grund af TEE ON TEE™s krave står tee’en altid lige.
Der ligger en længere designproces bag udviklingen af TEE ON TEE™.
VESTHARDR ARKITEKTER har bistået med 3 D modellering, branding, grafisk layout, udstillings koncept etc. Funktion og æstetisk har været de væsentligste faktorer i hele udviklingsprocessen. Ligeledes har det været vigtigt, at produktet er fremstillet i miljørigtige, forgængelige materialer. TEE ON TEE™ er godkendt af R&A.

nytår 2009

Efter et travlt 1. år med oprettelse af 22 nye sagsnumre ser vi frem til at få løst opgaverne sammen med vores bygherre og samarbejdspartnere i et forhåbentligt ligseså travlt og inspirerende 2009.

 

22 december villa jacob

På er stor skrående naturgrund i Skåde ved Århus, formgives en unik Villa i en lysning. Den træ bevoksede naturgrunds placering i Marselisborgskoven, med udsigt over slugten og ud over Århus er udgangspunktet. Projektet søger på en gang at tilpasse sig og understrege dette særlige sted og områdets kvaliteter.
En moderne villa af denne størrelse skal også være en hyggelig ramme om det liv der leves. Det kan både være det intime liv samt det sociale liv med ”plads” til både få og mange gæster, med plads og mulighed for både at hygge sig og være aktive.

3 novenber rejsegilde

Den første flexys carport er netop rejst på Rungstedvej i Marselis kvarteret.
Indkørslen er belagt med lyst granitgulv, den lette glasoverdækkede carport og det murede udhus i baghaven står på linje og er diskrete tilføjelser til muremestervillaen.
Villaen er endvidere restaureret og moderniseret af VESTHARDT ARKITEKTER.

 

1 oktober reception trifork

It virksomheden Trifork holder reception.
Efter en hel del flytten rundt under den etape opdelte byggeproces indtager Trifork nu alle de 1500 nye kvadratmer.
Den flydene indretning - en kombination en, to og seksmandskontorer, omkring indre gader og torve fungerer fint i et kreativt og mangfoldigt miljø, hvor det sammenhængende trægulv, glasvægge og et hvidt højakustikregulerende loft binder medarbejderne sammen i et inspirerende og godt arbejdsmiljø.
projektet

30 september VILLA LOTO

På er stor skrående naturgrund i Dråby, formgives en unik udsigts villa.
Den træ bevoksede naturgrunds placering i klitlandskabet med udsigt over Ebeltoft Vig med golfbanen i baghaven er udgangspunktet.
Huset ide fire store trappetrin / platauer placeres på den vestvendte skråning.
De fire trin forskydes op / ned af skrænten i trin størrelsen ”en halv etage”.
De fire forskudte etager sammenbindes af en lang trappe gennem huset med skræntens hældning.
De fire trin udformes med hver deres funktioner.
Niveau 1 Indgangstrin med hall og gæsteværelse med bad og teknik.
Niveau 2 Børneafdeling med værelser og fællesstue samt, bad, vask etc.
Niveau 3 Voksen afdeling med soveværelse, kontor, bad og garderobe etc.
Niveau 4 Opholds afdeling.
projektet

29 august 60´er BETON

- med kærlighed og fremtidsdrømme
01.-19.09.08 ma-to 10-16; fre 10-15
Arkitektskolens udstillingsbygning
Nørreport 22, 8000 Aarhus c
Åbning mandag 01.09.08 kl. 15.00 – velkommen!
talere
Lars Juel Thiis, CUBO Arkitekter a/s
Søren Leth, SLETH Modernism
Arkitektskolen Aarhus ● Nørreport 20 ● 8000 Aarhus C

de har støttet:
Akademisk Arkitektforening
ARKITEMA a/s
CUBO Arkitekter a/s
SLETH Modernism
TRANSFORM architecture + urbanism
VESTHARDT ARKITEKTER
gå til arkitektskolen i aarhus

28 August FLEXYS

Flexys Straight kan være en carport, et cykelskur, en overdækning af boligforeningens miljøstation etc.
Vi har designet en tidløs let overdækning.
Et modulopbygget rammesystem som kan adderes og kompleteres til mange forskellige størrelser og varianter.
Flexys Straight kan beklædes med glas, celleplast, aluminium, træ, stål etc.
mere om Flexys Square.
www.flexys.dk
14 juli vi er på stranden ....

i det det gode vejr som skyldes at Hans Jørgen Vesthardt fylder 50 år idag....og hjemmesiden er i luften....

Vi holder ferielukket i ugerne 29 og 30.

Efter en hektisk start med mange spændene opgaver og en masse praktiske gøremål med at få en tegnestue til at fungere med alt fra manifest til miljøprogrammer, fra kaffemaskine til kvalitetssikringsmanualer er vi klar igen efter sommerferien til at tage fat på flere store opgaver og spændene udfordringer.

I løbet af efteråret vil der løbende blive lagt projekter ind under PROJEKTER

8 juli AMU FYN

VESTHARDT ARKITEKTER er netop sammen med MTH Odense og Arkitekt maa Jesper Thyge Brøgger blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om et Nyt transportcenter planlagt opført i Tietgen Byen i Odense.
Projektet omfatter opførelse af en truck- og lagerhal, undervisningsbygning med undervisningslokaler, kantine, produktionskøkken og administration mm. Det samlede bruttoareal er i alt ca. 5 500 m² fordelt på: ca. 2 000 m² truck- og lagerhal og ca. 3 500 m² undervisningsbygning, samt ca 18 000 m² belagt køreareal, p-pladser m.m.

15 juni Villa Buur

På en trapezformet grund på fedet i Risskov ligger denne et plans villa fra 1968. Den eksisterende villa i den træ bevoksede have med fine gamle træer er udgangspunktet for en renovering og større udbygning af villaen, til en tidssvarende familie villa for en moderne familie med to arbejder og tre børn.
Dette skitseforslag anviser et udbygningsprincip og en modernisering. Der tegnes et samlet fremtidigt hovedgreb / en arkitektonisk ide som sammenbinder husets hovedrum ”opholdsrummet” med en ny værelsesfløj omkring en gårdhave.
projektet
 

 

3 juni kritiker på AAA

Hans Jørgen Vesthardt fungerer som kritiker på ARKITEKTSKOLEN AARHUS.
RUM I KONTEKST / HUSBÅDE I NORSMINDE HAVN
Opgavens særlige fokus er kontekst – det vil sige den sammenhæng, et arkitekturobjekt indgår i.
Kontekstbegrebet kan bruges på flere måder: om en geografisk, fysisk sammenhæng, om en social og politisk sammenhæng, om en historisk sammenhæng etc.
I arkitektfaget bruges begrebet oftest om den synlige, fysiske situation, et stykke arkitektur optræder i – og det er da også en sådan betydning af ordet, der er i fokus i denne opgave.
Hvor udgangspunktet i husbådsopgaven var funktion inden for en given ramme uden eksakt kontekst, er det i denne opgave omvendt: her er det konteksten, der danner afsæt for opgaven og indplacering af funktionen.

13 maj Fagdommer

Hans Jørgen Vesthardt er udmeldt som fagdommer af Akademisk Arkitektforening i boligkonkurrencen Hviidsminde i Kolding.
Bygherrerådgiver er Flemming Deichmann.
Til deltagelse i konkurrencen er udvalgt følgende arkitektfirmaer:
• Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S
• CEBRA A/S Arkitekter MAA
• EXNERS Arkitekter A/S
• CUBO Arkitekter A/S
• Arkitektfirmaet A.A.R.T. A/S

12 april Villa Vivi

På er stor skrående naturgrund i Dråby ved Ebeltoft Golfbane, formgives en unik Villa i en lysning. Den træ bevoksede naturgrunds placering i klitlandskabet med udsigt over Ebeltoft Vig og golfbanen er udgangspunktet.
Den overordnede form er som et traditionelt saddeltagshus hvor kiplinien er forskudt mod vest, på denne vis står husets hovedform i dialog med klitlandskabet og det store terrænfald på grunden.
I husets indre skabes via husets hovedform og en udskæring i dækket, et dynamisk indre hvor stueetagen og 1. Salen er rumligt sammenhængende.
Huset placeres i kanten af en lysning, med de sekundære rum i kanten af lysningen mod ankomstvejen Siriusvej. Huset åbner sig og mod vest mod lysningen, og udsigten over Ebeltoft Vig.

17 marts Skørring Andelmejeri

Transformation af Skørring Andelmejeri.
Vi har netop afleveret projektforslag for indretning af 20 boliger i det gamle Skørring Andelsmejeri.
Mejeribygningerne er centraltbeliggende i Skørring og det næststørste bygværk efter Kirken.
Projektet er et eksempel på at det kan lade sig gøre at lave gode billige boliger i eksisterende bevaringsværdige bygninger. Mejeribygningerne er væsentlige bygninger i vores kulturhistore i landsbyen og vil i dette eksempel også i fremtiden være et væsentligt bidrag for at fastholde et livligt bymiljø i landsbyen Skørring.
Der udarbejdes lokalplan i samarbejde med Agraf byplanlæggere.

17 februar HUDIKSVALL

dagen før...
vi aflevere forslag til konkurrencen om ett nytt badehus i Hudiksvall.
En lille havneby nord for Stockholm har udskrevet denne åbne internationale arkitektkonkurrence.

17 januar AA og konkurrencer

Behovet for en ny start
læs Hans Jørgens Vesthardt debatindlæg om Akademisk Arkitektforenings konkurrenceinstitution i arkitekten nr. 1 2008 eller på AA netværksblog.
læs her

13 - 15 januar london

VESTHARDT ARKITEKTER er ved Hans Jørgen Vesthardt blevet inviteret til london af calfordseaden et større construction and property consultants firma der er intresseret i at arbejde sammen med danske arkitekter.

8 januar studsgade 22

VESTHARDT ARKITEKTER flytter ind i Studsgade 22.
Vi har fået rasende gode lokaler og indgår nu i et inspirerende kontormiljø med reklamebereauet Simpatico. I et restaureret bindingsværks miljø midt i latinerkvarteret i århus centrum. Her er fælles kantine, 30 minutters parkering ved hovedøren, 100 meter til arkitektskolens bibliotek og 100 meter til cafe englen.

 

14 december trifork

it virksomheden TRIFORK skal flytte ind i et nyt domicil i Sonnesgade.
Vi skitserer og projekterer en indretning af de 1500 m2 i Scandinavien Center til et tidsvarende moderne kontor miljø. 
Små cellekontorer langs en mørk midterkorridor transformeres til et dynamisk, varieret og komplekst arbejdsmiljø, hvor der både er store projektkontorer, stillekontorer, administration, konference, undervisningsrum og kantine. Der indrettes med trægulve, fusionslydlofter med lange lysbånd og glasvægge fra gulv til loft. Indflytning 1. juni 2008.
Vores samarbejdspartnere på dennne opgave er, Tækker rådg. ing, tømrermester Henning Christiansen, el Linde electric m. flere.
projekt

3. December VESTHARDT ARKITEKTER ER EN REALITET

Efter at have drevet JWH arkitekter sammen med Professor, arkitekt maa Jan W. Hansen i 10 år fra 1996 til 2006 og været associeret partner i aarhus arkitekrene fra 2006 til dec 2007, har Arkitekt maa Hans Jørgen Vesthardt den 3. december 2007 stiftet Vesthardt Arkitekter maa.
se cv

moderne lægepraksis kræver moderne lægehuse

Tegn os ”et hus med kunstnerisk nerve og indlevelse”
Sådan lød opgaven, vi fik i opdrag af en gruppe læger i efteråret 2008.
Nu står ”Det Grønne Hus” færdigt i forstaden Hinnerup lidt nord for Århus.
Moderne Lægepraksis kræver Moderne Lægehuse, er en publikation om projektet til Hinnerup Lægerne.
Visionen om at skabe en moderne lægepraksis i et moderne hus har længe været et mål for Hinnerup Lægerne. Et moderne, klassisk og signifikant hus, der på en værdig og overbevisende måde udtrykker sig - som noget nyt og særligt i Hinnerup.
Det nye lægehus er taget i brug i sommeren 2010. Her har Hinnerup Lægerne fået et nyt arbejdsmiljø, i en lys og venlig bygning med god plads, hvor funktionalitet og tilgængelighed for både patienter og personale er højt prioriteret.
Et nyt hus, hvor lægen i videst muligt omfang er ”tilgængelig” for patienterne.
Med baggrund i denne opgave til Hinnerup Lægerne, har vi som arkitekter dugfriske erfaringer med at tegne og projektere lægehuse til privat praktiserende læger, alt sammen i tæt samarbejde med ingeniørrådgiveren tri-consult som ingeniører og byggeledere.

download publikationen i pdf her

 
Open publication - Free publishing - More vesthardt